Jaume Estruch

Enginyer de processos químics i bioquímics i editor científic - Barcelona (Catalunya)

www.percepnet.com/secs

Enginyer de processos químics i bioquímics i editor científic, s’ha especialitzat en la gestió del coneixement, la comunicació de la ciència i els projectes de ciència i enginyeria sensorial. En aquest últim camp, ha creat i desenvolupat el projecte Percepnet, dirigeix el portal de continguts científics del mateix nom i és el promotor dels International Percepnet Symposium, de periodicitat biennal, i dels simposis de Química Sensorial, triennals. Actualment, és president de la Societat Espanyola de Ciències Sensorials (SECS), càrrec des del qual impulsa la investigació en ciències sensorials, un programa d’educació sensorial per a escolars i de formació i gestió del talent per a professionals dels diferents sectors de l’economia sensorial, en col·laboració la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Share Button