La Fura dels Baus

Companyia escènica - Moià (Espanya)

http://www.lafura.com/web/

La Fura dels Baus és una companyia en constant procés d’evolució que ha abordat, des de la seva fundació al 1979, nous reptes en el camp de les arts escèniques. Els seus espectacles i accions puntuals han provocat un gran impacte tant en la crítica com en el públic internacional.

Entre 1979 i 1983 La Fura dels Baus va realitzar intervencions teatrals al carrer. Aquest germen va evolucionar cap a un concepte teatral basat en la idea clàssica de l’espectacle total, combinant tot tipus de recursos escènics. L’aportació més significativa de La Fura va ser la de plantejar els seus espectacles interactuant en l’espai que tradicionalment estava reservat al públic i adaptar el seu treball escènic als elements arquitectònics propis dels espais on es desenvolupava cada actuació. La fusió de tècniques i disciplines defineix el llenguatge furer, un terme que també s’ha aplicat al treball d’altres companyies. Accions (1984) va ser el primer espectacle adscrit al llenguatge furer, el van seguir Suz/O/Suz (1985), Tier Mon (1988), Noun (1990), MTM (1994), Manes (1996), ØBS (2000), Matria 1-Tetralogía Anfíbia-La Creación (2004) OBIT (2004),  Imperium (2007) y Degustación de Titus Andrónicus (2010).

Share Button