La pel.licula

Jordi Roca, Nacho Baucells, Hernán Luchetti & Joan Roca.

Josep Roca i Joan Roca escolten les explicacions de Franc Aleu a l’equip de cuiners.

Concebut com a obra global, total, el somni tindrà una versió en tots els formats de transmissió cultural. Per això, s’editarà un llibre, icona sagrada de la cultura, amb l’objectiu d’explicar aquest projecte artístic multimèdia, plasmar gràficament tot el procés creatiu i recollir les reflexions dels  col·laboradors.

el somni ha estat concebut en un CiberScriptorium amb la mateixa dedicació minuciosa i pacient que els monjos dels antics cenobis copiaven texts clàssics, i llegaven objectes únics, sagrats i desitjats.

Volem reformatejar l’obra en versió clàssica, d’impremta, el somni. Es faran diferents formats de llibre, començant per una edició de bibliòfil de 100 exemplars, amb la mateixa cura que els monjos dels antics monestirs; també es publicaran edicions de més tirada i accessibles d’aquest llibre objecte potent de 200 planes.